top of page

12 stappen

De 12 stappen zijn rond 1935 geschreven door de oprichters van de Anonieme Alcoholisten in Amerika.  Ze vormen een doordacht zelfhulpprogramma en worden succesvol gebruikt door veel instellingen en zelfhulpgroepen.

De 12 stappen helpen mij om een leven zonder alcohol te leiden. Ze laten mij kritisch naar mijzelf kijken, leren mij bescheiden te zijn en vragen mij open te staan voor de ander. Daarom zijn deze stappen belangrijk voor mij geworden. Niet in de minste plaats omdat ze werken! 

12 stappen en het evangelie

In de oorspronkelijke versie van het 12 stappen programma wordt God regelmatig genoemd. Op het eerste gezicht lijkt dat heel mooi. Toch kwam ik er tijdens de meetings al snel achter de AA God vooral ziet als een hogere macht ('God zoals jij hem ervaart'). Erg spiritueel, maar zonder evangelie. De Heere Jezus als Verlosser komt in de AA-beginselen dan ook niet voor. 

Voor mij voelt het noemen van God in de 12 stappen dubbel. Juist omdat ik het belangrijkste mis: God, Die Zich laat zien in Zijn Zoon.

12 stappen in afhankelijkheid

Toch raken de 12 stappen volledig de kern: wij hebben Gods hulp nodig om te stoppen met drinken en een leven zonder alcohol op te bouwen. Als christen mogen we dat doen vanuit de genade en liefde van onze hemelse Vader. Ziende op het volbrachte werk van Zijn Zoon Jezus. En steeds geleid door de Heilige Geest. Met dat uitgangspunt kan ik de 12 stappen toepassen in mijn leven.

Cyclus

Binnen de AA wordt elke week één stap behandeld. En na de 12e stap, begint de cyclus weer opnieuw. Saai? Nee, iedere keer weer ontdek je nieuwe dingen en is er iets wat je op dat moment aanspreekt. Daarover gaan de gesprekken dan ook. In de AA meetings die ik bezocht, werd gewerkt met een moderne versie van de 12 stappen. Die wil ik hier ook graag gebruiken, vanwege de heldere formulering. 

 Besef:

 

 1. Ik erken mijn verslaving: ik sta machteloos tegenover alcohol.

 2. Ik geef toe dat ik hulp nodig heb.

 3. Ik aanvaard hulp en stel mij daar volledig voor open.

 Herstel: 

 

 4. Ik maak de balans op van mijn leven.

 5. Ik beken mijn misstappen tegenover mijzelf en anderen.

 6. Ik ontdek mijn zwakheden en tekortkomingen (oud gedrag).

 7. Ik werk aan mijn zwakheden en tekortkomingen (geen smoezen meer).

 8. Ik overzie de mensen om mij heen.

 9. Ik probeer het goed te maken met mensen die mij dierbaar zijn,

     behalve als ik hen daarmee kwets.

Leven:

10. Ik kijk kritisch naar mijzelf en erken mijn zwakheden en valkuilen.

11. Ik zoek regelmatig een moment van rust om daar kracht uit te putten.

12. Ik deel mijn ervaringen met anderen, die dat nodig hebben. 

bottom of page