top of page

De beker der dankzegging

Bijgewerkt op: 22 mei 2020

Avondmaal vieren. Samen gedenken wat Jezus voor ons heeft gedaan. En samen uitzien naar het beste, dat nog komt!


Gebroken brood als symbool van Zijn verbroken lichaam. Fonkelende rode wijn als teken van Zijn kostbare bloed. Er is vergeving en reiniging. Opstanding en eeuwig leven. Dat te vieren, samen met je broers en zussen in de gemeente! Goud.


Het maakt me klein, omdat Jezus' offer laat zien hoe serieus God onze zonde neemt. Het kostte Hem Zijn eigen Zoon om de relatie met jou en mij te herstellen. Alleen door de Here Jezus te aanvaarden als redder en Heer van mijn leven, kan ik thuiskomen bij de God Vader. Het allergrootste geschenk, dat genade heet.


Tegelijk is er een diepe, verwonderde vreugde om Jezus' dood en opstanding. Dat Hij dat deed voor mij! Dat ik daardoor Zijn kind geworden ben. En mag opstaan in een nieuw leven. Prijs Hem!


Tijdens mijn verslaving was Avondmaal vieren moeilijk. Telkens (in onze gemeente elke maand) was dat het moment dat ik in stilte mijn strijd met de alcohol beleed en God beloofde te stoppen met drinken. Dat meende ik op dat moment ook echt. Toch overmeesterde mijn verslaving de goede voornemens alweer binnen de kortste keren. Een vicieuze cirkel van vallen en verlangen naar God.


Bij het drinken van een slokje wijn uit de Avondmaalsbeker, probeerde ik alleen te denken aan de Here Jezus en Hem te danken. Juist dat moment wilde ik mijn verslaving geen enkele aandacht geven.

Pure, vermoeiende wilskracht, die de vreugde en verwondering vaak wegnam.


Op het moment dat ik stopte met drinken en hulp ging zoeken, was er al een tijdje geen druivensap meer bij het Avondmaal (naast wijn), omdat niemand daar gebruik van maakte. Schoorvoetend heb ik toen een mail naar de oudsten gestuurd en gevraagd of er toch weer een beker druivensap kon zijn.


Sinds die tijd staat er gelukkig altijd weer een aparte beker en zie ik dat ook anderen daar gebruik van maken. Dat is fijn. Ieder heeft zo zijn eigen redenen om druivensap in plaats van wijn te kiezen. Voor mij betekent het dat ik niet bezig hoef te zijn met de geur of de gedachte aan alcohol en in stilte na kan denken over de onvoorstelbare genade van God. Aan Jezus, Die mijn zonde, maar ook mijn verslaving droeg. Om stil van te worden.


Daarom is de avondmaalsbeker de beker der dankzegging. Of je daar nu wijn of druivensap uit drinkt, maakt niet uit. Dat verschilt per gemeente en per persoon. De beker der dankzegging is de gemeenschap met het bloed van Christus (1 Korinthe 10:16), dat vloeide voor onze zonden. Wij mogen altijd bij Hem komen om vergeving en reiniging te vinden.


Hoe ga jij hiermee om? Je kunt me een persoonlijk bericht of mailtje sturen (anoniem is mogelijk).


U deelt met mij de maaltijd, reikt mij verzoening aan. Uw liefde is nog groter dan de schuld die is voldaan. U toont mij uw genade, die werkzaam is in mij: door de kracht van uw genade ben ik vrij!

-Sela, aan Uw tafel-
Reageren? Dat kan ook anoniem!

Meer blogposts uit deze categorie:

bottom of page