top of page

De keten verbroken

Vandaag is het de dag van de afschaffing van de slavernij, ook wel Ketikoti genoemd. Op 1 juli 1863 beëindigde het Koninkrijk der Nederlanden met de Emancipatiewet de slavernij in Suriname en op de Nederlandse Antillen. Een dag van herdenken en vieren. Van stil zijn, maar ook spreken.


De link van slavernij naar verslaving is snel gelegd. Van Dale geeft twee definities van het woord slaaf:

  1. Een mens die eigendom is van iemand anders en niet over zijn eigen leven mag beslissen.

  2. Iemand die zich van bepaalde gewoonten of verplichtingen niet kan losmaken.

Als je verslaafd bent, herken je je in beide omschrijvingen. De alcohol heeft de macht overgenomen en je kunt niet anders dan toegeven aan zijn dwang. Je kunt je niet losmaken van de noodzaak om te drinken. Je bent een slaaf geworden.


Ik kan me nog goed herinneren hoe geketend ik me voelde. En hoewel het daadwerkelijk slaaf zijn, zoals dat in het verleden gebeurde, natuurlijk iets heel anders is, zijn er zeker overeenkomsten te noemen.


De alcohol beschikte over al mijn tijd en energie. Kon ik al drinken? Of had ik nog teveel verplichtingen en moest ik nog wachten?

Geen drank meer in huis. Help! Nog snel even naar de supermarkt. Wacht, meteen de lege flessen meenemen voor het er teveel worden.

Te brak voor een afspraak? Dan maar afzeggen. "Sorry, ik ben niet fit..."


Wat ben ik dankbaar dat God deze keten heeft verbroken door mij met beide benen op de grond te zetten: "Dit kun jij niet zelf. Je moet hulp gaan zoeken." Vanaf die dag mocht ik gaan ervaren hoe het is om vrij te worden. Elke keer brak er weer een schakeltje van de ketting af en voelde ik hem verder van me afglijden.


De eerste keer dat ik weer door de supermarkt kon lopen zonder het pad van de wijn te omzeilen.

De eerste keer eten met vrienden zonder wijn en een geweldige avond hebben.

De eerste Kerst zonder wijn en Oud en Nieuw zonder champagne.

Voor het eerst druivensap drinken bij het avondmaal in de kerk, zodat ik me echt kon focussen op wat Jezus voor mij heeft gedaan.


De ketting ligt nu op de grond en daar mag hij blijven liggen. Gebroken schakels als teken van wat achter me ligt.


"Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen."

De Bijbel, Galaten 5:1


Ik mag verder in vrijheid, in Zijn kracht.

Een dag om te herdenken en te vieren.
Reageren? Dat kan ook anoniem!

Meer blogposts uit deze categorie:

bottom of page