top of page

Schaamte

Herken je dat gevoel dat je vast de enige bent die een probleem heeft met alcohol? Dat je zo zwak bent dat je geen nee kunt zeggen tegen die fles wijn in de koelkast of de whiskey op de plank? Dat heet schaamte.

In het woordenboek wordt schaamte omschreven als 'je verlegen en ongemakkelijk voelen'.


"O, wat erg!"

Ik ken het maar al te goed. Als ik bij school stond om de kinderen op te halen, keek ik naar al die andere moeders, die gezellig met elkaar stonden te kletsen. Hoe zouden zij reageren als ze wisten dat ik al een fles wijn achter mijn kiezen had? Zouden ze me nog willen aankijken of zouden ze alleen maar achter hun hand fluisteren: "O, wat erg! Dat zou je helemaal niet van haar verwachten."

Wat voelde ik me alleen in die tijd.

Er was niet veel meer over van mijn eigenwaarde. Ik zag mezelf alleen nog als een mislukkeling, een slechte vrouw en moeder, die leefde in een leugen.

Schaamte doet wat met je. Het maakt je klein en onzeker. Het zet alles wat je over jezelf denkt in een negatief daglicht. Er was niet veel meer over van mijn eigenwaarde. Ik zag mezelf alleen nog als een mislukkeling, een slechte vrouw en moeder, die leefde in een leugen. Gedeeltelijk was die schaamte natuurlijk niet misplaatst. Ik heb zeker missers gemaakt en ik heb mijn gezin en mezelf behoorlijk tekort gedaan. Dat kan me nog steeds weleens dwarszitten.


Vergeving

Toch heb ik ook geleerd dat er vergeving is. In de eerste plaats bij Jezus, die mij zag worstelen, fles na fles. Ik beleed mijn drankgebruik ook steeds aan Hem, maar daarna schonk ik toch weer een glas wijn in, omdat ik niet anders kon. Ik was verslaafd. En ik voelde me alleen maar slechter en schuldiger tegenover Hem. Maar weet je wat ik geleerd heb? God onthoudt onze zonden niet als wij ze beleden hebben.

In Psalm 103 staat:


"Hij geeft ons niet de straf die we verdiend hebben

met onze ongehoorzaamheid.

Maar zo hoog als de hemel is boven de aarde,

zó groot is zijn liefde voor de mensen die diep ontzag voor Hem hebben.

Hij tilt onze ongehoorzaamheid van ons af

en zo ver als het oosten is van het westen,

zó ver werpt Hij die bij ons vandaan."


Elke keer opnieuw. Dat vind ik zo'n troost!

Daarom mag ik ook mezelf vergeven, ondanks de schaamte die er af en toe nog is. En ik ben dankbaar dat anderen mij ook hebben vergeven.

Wat een vrijheid!


Leg je schaamte af

Laat je daarom nooit weerhouden om naar God te vluchten, hoe ver je ook gezonken bent. In het volgende vers van de psalm staat:


"Net zoals een vader goed zorgt voor zijn kinderen,

zó goed zorgt Hij voor de mensen die diep ontzag voor Hem hebben.

Want Hij weet waarvan wij gemaakt zijn.

Hij vergeet niet dat wij maar stof zijn."


Jezus kent onze zwakte en toch is Hij bij ons. Hij kwam als mens in deze wereld om onder ons te wonen. Om te lijden, te sterven en op te staan uit de dood. Zodat wij, schuldenvrij, kunnen opstaan in een nieuw leven.


Leg je schaamte daarom af. Geef je over aan Hem, misschien zelfs met de fles nog in je hand. Belijd je schuld en ontvang vergeving. Pak het aan!

God wil je helpen om je verslaving in het licht te brengen. Om je verhaal te delen, hulp te zoeken en van de alcohol af te komen. Het kan echt!


Hoe zit het nu, na bijna vier jaar, met mijn schaamte?

Wat geweest is, is geweest. Daar kan ik niets meer aan veranderen.

Het enige dat ik kan, is het anders doen. Laten zien dat ik het anders wil. Mijn valkuilen leren kennen. Mijzelf leren kennen in een leven zonder alcohol.

Het blijft een proces, met vallen en opstaan. Wat heerlijk dat ik daarin altijd terecht kan bij Jezus, die mijn schaamte en zwakheden kent. Hij betaalde de prijs voor mijn ongehoorzaamheid. Hij redde mij. En daarom mag ik iedere zonde en misstap vol vertrouwen aan Hem belijden. Want Hij vergeeft.

Keer op keer op keer.


Waar schaam jij je het meest voor?

Reageren? Dat kan ook anoniem!

Meer blogposts uit deze categorie: