top of page

Wat zegt de Bijbel over alcohol?

Het eerste wonder van Jezus, waarover we in de Bijbel kunnen lezen, is het veranderen van water in wijn. Dat gebeurde op een meerdaagse bruiloft, waar bovendien al rijkelijk gedronken was. De ceremoniemeester richtte zich verbaasd tot de bruidegom: 'Iedereen schenkt eerst de goede wijn en pas later, als de gasten goed gedronken hebben, de mindere wijn. Maar u heeft de beste wijn voor het laatst bewaard!'


Waarom zorgde Jezus voor nog veel meer wijn? Er was toch al genoeg gedronken? Ik kan me bij dat verhaal lichtelijk ongemakkelijk voelen. Ik zou liever lezen dat ze gewoon op water overgingen en eens flink de les gelezen kregen over hun alcoholgebruik. Maar het ging anders. Als ik deze geschiedenis in een groter geheel plaatst, begrijp ik hem beter. In dit eerste wonder laat Jezus zien dat Hij is gekomen om leven en overvloed te brengen. Dat er bij Hem volheid van vreugde te vinden is, bewijst Hij door in alle stilte voor zo'n 600 liter exclusieve bruiloftswijn te zorgen. Meer dan genoeg. Het feest gaat door!


Jezus dronk Zelf ook wijn. Zijn tegenstanders probeerden Hem zelfs zwart te maken door Hem een 'wijnzuiper' te noemen. Tijdens het laatste Avondmaal, de viering van het Pascha, gingen verschillende bekers wijn rond. Wijn op zich wordt dus niet als verkeerd bestempeld. Nu is het wel zo, dat wijn in die tijd niet hetzelfde alcoholpercentage had als de wijn die wij kennen, met zo'n 13% alcohol. Wijn werd vermengd met water, zodat je veel minder alcohol binnenkreeg. Het is ook niet altijd even duidelijk of het woord wijn in de Bijbel gebruikt wordt voor een alcoholhoudende drank of dat er alleen druivensap mee bedoeld wordt. Dat kan per passage verschillen.

Ik moest maar eens goed wakker worden. Daar heb ik eerst een slok wijn voor nodig.

We komen ook sterke drank tegen in de Bijbel. Deze term is een verzamelnaam voor alle soorten bedwelmende drank. Mensen die een speciale taak kregen, zoals bijvoorbeeld Johannes de Doper, mochten geen wijn en sterke drank drinken. Hoewel de Bijbel het drinken van alcohol niet afkeurt, wordt er op verschillende plaatsen gewaarschuwd tegen de gevaren ervan.


Wat dacht je bijvoorbeeld van Spreuken 23:


Wie roepen er aldoor ach en wee?

Wie lopen altijd te ruziën en te klagen?

Wie raken altijd nodeloos gewond?

Wie lopen altijd met rode ogen?


Mensen die bij elkaar komen om eens lekker door te drinken

en daar de hele nacht mee doorgaan.


Laat je niet verleiden door de wijn,

prachtig rood fonkelend en schitterend in de beker.

Hij is zo heerlijk!

Maar uiteindelijk bijt hij als een slang,

is hij giftig als een adder.

Je gaat naar andere vrouwen kijken.

Je zegt dingen die je niet had moeten zeggen.

Je voelt je alsof je midden op zee bent,

alsof je moet slapen in het topje van de mast.

Later zeg je: "Ze hebben me geschopt en geslagen,

maar ik heb er niets van gevoeld.

Ik moest maar eens goed wakker worden.

Daar heb ik eerst een slok wijn voor nodig."


De beeldspraak is zo herkenbaar en die laatste regel is ronduit ironisch. Inderdaad, als je teveel drinkt, heb je altijd wijn nodig om de dag door te komen.


De Bijbel geeft twee belangrijke maatstaven wat betreft alcoholgebruik: zorg voor je naaste en zorg voor je lichaam als tempel van de Heilige Geest.

Met andere woorden: breng anderen niet in de verleiding of in gevaar door je alcoholgebruik. En onthoud dat God door de Heilige Geest in je woont. Je lichaam is een tempel, waar je zorgvuldig mee omgaat. Je wilt Hem toch eren met je geest, ziel én lichaam?


Doe dus erg je best om te leven als verstandige mensen. Wees niet langer onverstandig. En gebruik je tijd goed. Want we leven in een slechte tijd. Denk daarom altijd eerst goed na en probeer uit te zoeken wat de Heer van jullie wil. Word niet dronken van wijn, want dan weet je niet meer wat je doet. Maar word vol van de Geest en spreek tegen elkaar met psalmen, lofliederen en liederen in talen van de Geest. Zing en jubel met je hele hart voor de Heer. Dank vooral aldoor God de Vader voor alles, door onze Heer Jezus Christus. Wees ook bescheiden tegenover elkaar, uit ontzag voor God.

Efeze 5: 15-21


Alcohol drinken is niet verboden als je God liefhebt en Jezus wil volgen. Maar dat kan alleen als je er op een verantwoordelijke en gezonde manier mee om kunt gaan. Voor mij betekent dat dus geen alcohol. Kom ik dan nooit meer in de verleiding? Heb ik nooit meer 'zucht'? Zeker wel. Maar dan weet ik:


Geen één verleiding is zó groot, dat je er niet tegenop zou kunnen. Want God laat je nooit in de steek. Hij zal niet toestaan dat je het zó moeilijk krijgt, dat je het niet meer aankan. Want Hij zal, als er verleidingen komen, ook voor de oplossing zorgen. Daardoor zul je sterk genoeg zijn om de juiste beslissingen te nemen.

1 Korinthe 10:13


Hoe kijk jij aan tegen alcoholgebruik?


Reageren? Dat kan ook anoniem!

Meer blogposts uit deze categorie: