top of page

Vrouw & verslaafd

Alcoholisme onder vrouwen is veel minder bekend dan onder mannen. Dat komt omdat het drankmisbruik veel meer in het verborgene plaatsvindt. De laatste jaren is het aantal vrouwen met een alcoholverslaving sterk toegenomen. Het zijn vooral hoger opgeleide vrouwen van boven de 40, die in de problemen komen. Vrouwen drinken met een andere reden dan mannen en gaan op een andere manier met hun verslaving om.

Spanning verminderen

Zowel mannen als vrouwen drinken om spanning te verminderen. Bij mannen begint het drinken echter vaak vanuit gezelligheid. Vervolgens neemt het gebruik toe. Vrouwen gebruiken de alcohol vooral om stress of relatieproblemen te bestrijden. Ze voelen zich overspoeld door de vele verwachtingen en zorgtaken, die ze hebben. Bij mannen zijn de spanningen meestal gerelateerd aan werkdruk.

Stille verslaving

Vrouwen met een alcoholverslaving zijn veel minder zichtbaar dan mannen. Dat komt omdat vrouwen vooral thuis drinken, als zij alleen zijn. De meeste vrouwen met een alcoholprobleem doen er alles aan om hun probleem te verbergen. Ze hebben te maken met grote gevoelens van schaamte, die hen weerhouden om hulp te zoeken. Hierdoor neemt het alcoholprobleem alleen maar verder toe. 

De lat ligt (te) hoog

De maatschappelijke druk op vrouwen is hoog.  Door een overvloed aan taken moeten ze de hele dag allerlei ballen in de lucht  houden.  Ze doen hun uiterste best een goede vrouw, een liefdevolle moeder en een fijne collega te zijn. Daarnaast zetten ze zich in binnen hun kerkelijke gemeente en doen ze vrijwilligerswerk. Ook hebben ze dikwijls nog zorgtaken voor hun ouders, die ondersteuning nodig krijgen. Tijd voor henzelf is er nauwelijks. Al die verwachtingen kunnen zo verstikkend zijn, dat vrouwen steeds meer ontspanning in de alcohol zoeken.

Ander effect

Vrouwen reageren anders op alcohol dan mannen. Het effect is veel sneller en heftiger dan bij mannen. Vrouwen hebben over het algemeen een lager lichaamsgewicht en een hoger vetpercentage dan mannen. De alcohol wordt door hun lichaam beter opgenomen en minder snel afgebroken. Daarnaast worden vrouwen met een alcoholprobleem eerder veroordeeld dan mannen. Door dit taboe is de drempel naar hulp voor vrouwen veel hoger dan voor mannen. Helaas worstelen vele van hen daarom jarenlang met hun verslaving.

Bronnen: SolutionS, Triora

bottom of page