top of page

'Droge woorden & levend water'

 

Zodra je stopt met drinken, ben je 'droog'. Er komt geen alcohol meer in je lijf en je zult de gevolgen daarvan zeker ondervinden. In de eerste plaats lichamelijk (na het vervelende afkicken gaat je lichaam herstellen), maar vooral ook geestelijk! Over het proces wat dan op gang komt én hoe je dat kunt vormgeven, gaat deze blog. Vandaar: droge woorden. Geschreven door iemand die het aan den lijve ondervindt.

Levend water is een beeld uit de Bijbel, genoemd door Jezus Zelf, toen Hij op de aarde was. Tijdens de achtste dag van het Loofhuttenfeest, waarop kruiken boordevol water werden leeggegoten naast het brandofferaltaar in de tempel, sprak Hij: ‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken.’ En vervolgens: ‘Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’ Jezus spreekt hier over de Heilige Geest, die op dat moment nog moet worden uitgestort. Dat gebeurt pas later, tijdens het Pinksterfeest. Eerst zal Jezus de prijs voor onze zonde betalen en de dood overwinnen. Een keerpunt, dat gemarkeerd wordt door een houten kruis en een verlaten graf!

 

Wij leven in de tijd ná Pinksteren. De Heilige Geest ís uitgestort. Op het moment dat wij ons leven in Gods handen leggen en het offer van Jezus aanvaarden, ontvangen we vergeving en komt de Geest in ons wonen. Door onze dorst bij Jezus te lessen, ontvangen wij levend water!

 

Dorst lessen

Een alcoholprobleem heeft altijd een diepere oorzaak. Het grootste probleem is niet zo zeer de zucht naar de alcohol, maar vooral de dorst naar zekerheid, naar verlichting van innerlijke pijn en naar echt geluk. Herken je dat? Geef je last dan aan Jezus, en vind je ware identiteit als geliefd kind van God. Hij zal je omarmen, zelfs in je zwartste momenten. Kom maar gewoon zoals je bent. Met je zucht naar alcohol. En alle gevolgen van dien. Ontvang vergeving en laat je vullen met levend water, dat je reinigt en verfrist.

Levend water kan niet verborgen blijven. Het bubbelt en bruist en zal zichtbaar en hoorbaar zijn voor de mensen om je heen. Volgens Jezus zullen er zelfs stromen van levend water uit je binnenste vloeien! Wie met Jezus leeft, kan nooit dezelfde blijven.

Ontvangen en doorgeven

Wij mogen uitdelen van wat we hebben ontvangen. Niet in eigen kracht. Het is Gods Geest, Die door ons heen wil werken. Wij zijn geroepen beschikbaar te zijn. Daarom deze blog. Geschreven in afhankelijkheid. Met het gebed en verlangen een kanaal van levend water te mogen zijn.

Levend water versus alcohol. Voor mij is het geen vraag wie de sterkste is. Zelfs al leven we in een gebroken wereld en is de verleiding nooit ver. In Gods kracht gaan we door, weerstaan we moeilijke momenten en mogen we opstaan als we toch weer zouden vallen. 

Dorst gekregen? Jezus wacht op je. Met open armen!

bottom of page